Arama :

Psikolojik anlamda okula hazırlıklı olmak ne demektir ?

Okul öncesi dönemde çocuğun psikolojik gelişimini yaşının gerektirdiği sınırlar içerisinde tamamlaması kuşkusuz okula hazır olma durumunu da etkileyen önemli bir süreçtir. Duygu, düşünce (muhakeme) ve davranışları açısından çocuğun okula hazırlıklı olmasında, anne-baba tutum ve davranışlarıyla birlikte okul öncesinde gittiği eğitim kurumundaki deneyimleri de belirleyici rol oynar.

Okula başlamadan önce çocuğun psikolojik olgunlaşma açısından gerçekleştirmesini beklediğimiz özellikler şunlardır:
 

  • Kendi adına düşünme ve karar verebilme
  • Kendine karşı gerçekçi bir güven duygusu içinde olma
  • Olumlu bir benlik değerini geliştirmiş olma, kendini sevme
  • Gerçekçi bir çevre algısına sahip olma ( örneğin çevreyi düşmanca algılamama)
  • İletişim kurma ve geliştirme becerilerine sahip olma
  • İstek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar erteleyebilme
  • Hatalarıyla yüzleşmekten kaçınmama, benmerkezci duygu, düşünme ve davranma biçimini aşmak (sadece kendi isteklerini gerçekleştirme doğrultusunda davranma)
  • Anlık ve tepkisel davranmak yerine duygu ve düşüncelerini muhakeme becerisini de kullanarak ifade etmek
  • Sosyalleşmeyle ilgili donanmış olmak (sıra kavramı, paylaşma vb.)
  • Yaşına uygun sorumlulukları alabilmek


Psikolojik gelişimini tamamlamadan okula başlayan çocuklarda gözlenen davranışlar ise şunlardır:

Kendine aşırı güven, kolay incinme, utangaçlık, benmerkezci (egosantrik) davranışlar, kendini yeterli görmemek, haklarına sahip çıkmamak, boyun eğmek, ilgisizlik, umursamazlık, sorumluluktan kaçmak, saldırgan davranmak, okula gitmek istememek, uyku problemleri, alta çiş kaçırmak, yalan söylemek, başkalarının eşyalarını almak.

Çocukların okula hazırlığını tespit etmek ve olası gecikmelere çözüm bulmak hem anne ve babanın hem çocuğun hem de öğretmenin hayatını daha verimli kılacaktır. Bu değerlendirmeler için en makul zaman çocuğun okula başlamasından en az 6-8 ay öncesidir.

Adres : Cemil Topuzlu Caddesi, Tavukçuoğlu Apt. No: 33/3, Çiftehavuzlar - Kadiköy/İstanbul - Tel: 0216 302 69 54